Kondiční Trénink

Kondiční Trénink


Kondiční trénink

Podstatou kondičního tréninku je co nejlépe a nejefektivněji zredukovat tuk, zlepšit fyzickou kondici, zformovat postavu a posílit celé tělo. Využívá cvičení z různých sportů. Jedná se o intenzivní aerobní trénink, kdy se cvičí na vysoké tepové frekvenci, což má příznivý vliv na metabolismus. K odbourání tuků dochází ještě několik hodin po ukončení tréninku. Cvičí se převážně s vahou vlastního těla, se švihadlem, lodním lanem, TRX, medicinbalem atd.